அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ரா
மகிழ்ச்சியான நோயாளிகள்

1600000 +

மகிழ்ச்சியான நோயாளிகள்
சிறப்பு

2300 +

சிறப்பு
மருத்துவமனை எண்ணிக்கை

17

மருத்துவமனைகள்
இடம்

12

இடங்கள்

எங்கள் மருத்துவர்கள்

டாக்டர் உஜ்வல் சர்மா
டாக்டர் உஜ்வல் ஷர்..

MBBS,DTCT(மார்பு மற்றும் காசநோய்..

நுரையீரல் மருத்துவம்..

4 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். LN அரோரா
டாக்டர் எல்என் அரோரா..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ்..

பொது அறுவை சிகிச்சை, மடியில்..

36 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் ரவீந்திர பன்சால்
டாக்டர் ரவீந்திர பா..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ்..

ENT, தலை மற்றும் கழுத்து எஸ்.

17 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். மாளவிகா பி.ஜி
டாக்டர் மாளவிகா பி..

எம்பிபிஎஸ், டிஎன்பி..

குழந்தை மருத்துவம் மற்றும் நியான்..

5 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் மனீஷ் குப்தா
டாக்டர் மணீஷ் குப்த்..

MD, DM (நெப்ராலஜி)..

சிறுநீரகவியல்..

13 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர்.ரச்சனா டோக்ரா
டாக்டர்.ரச்சனா டோக்ரா..

எம்பிபிஎஸ், டிஜிஓ, டிஎன்பி..

மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவம்..

10 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அபித் எஸ்
டாக்டர் அபித் எஸ்.

MBBS, FEM/MRCEM (UK)..

கிரிட்டிகல் கேர்/இன்டர்ன்..

7 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் வினோத் குமார் முட்கல்
டாக்டர் வினோத் குமார்..

MBBS, MS (பொது SU..

புற்றுநோயியல்..

10 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் ஜிதேந்திர ராஜ்புத்
டாக்டர் ஜிதேந்திர ரா..

MD, DNB..

சிறுநீரகவியல்..

4 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். பிரவேஷ் குப்தா
டாக்டர் பிரவேஷ் குப்..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ், எம்சிஎச்..

சிறுநீரகவியல்..

5 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். அசோக் குமார் ராஜோரேயா
டாக்டர் அசோக் குமார்..

எம்பிபிஎஸ், எம்டி..

இரத்தவியல்..

6 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் தேவன்ஷ் அரோரா
டாக்டர் தேவன்ஷ் ஆரோ..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ்..

பொது அறுவை சிகிச்சை, மடியில்..

4 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். பிரகார் சுக்லா
டாக்டர் பிரகார் ஷு..

MBBS, MD,FNB..

கிரிட்டிகல் கேர்..

4 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். ஹர்ஷ் பட்
டாக்டர் ஹர்ஷ் பட்..

ஏனாவில் எம்பிபிஎஸ், டிப்ளமோ..

கிரிட்டிகல் கேர்..

26 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் ஸ்வாதி அகர்வால்
டாக்டர் ஸ்வாதி அக்ராவ்..

எம்.டி (மகளிர் நோய்)..

மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவம்..

15 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் சந்தன் சாஹு
டாக்டர் சந்தன் சா..

எம்பிபிஎஸ், எம்டி (அனஸ்தீசியா..

கிரிட்டிகல் கேர்..

10 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அபாஸ் குமார்
டாக்டர் அபாஸ் குமார்..

எம்பிபிஎஸ், டிஎன்பி..

நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல்..

7 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் ராம் கிருஷ்ண குப்தா
டாக்டர் ராம் கிருஷ்ணா..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ், எம்சிஎச்..

பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை..

8 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் கோகரன் மாஞ்சி
டாக்டர் கோகரன் நாயகன்..

MBBS, MS, FMAS, FIAG..

பொது அறுவை சிகிச்சை, மடியில்..

15 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் மனோஜ் குமார்
டாக்டர் மனோஜ் குமார்..

எம்பிபிஎஸ், பிஜி டிப்ளமோ,..

பொது மருத்துவம்..

32 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் விஜய் குப்தா
டாக்டர் விஜய் குப்தா..

MBBS, MD, DM..

குழந்தை மருத்துவம் மற்றும் நியான்..

13 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் ரவிசங்கர் டால்மியா
டாக்டர் ரவி ஷங்கே..

MBBS, MD, DM (கார்டி..

இதயவியல்..

20 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். மோஹித் மோகே
டாக்டர் மோஹித் மோகே..

எம்பிபிஎஸ், எம்டி..

மனநல மருத்துவம்..

1+ ஆண்டுகள் அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். ஹிமான்ஷு குஷ்வா
டாக்டர் ஹிமான்ஷு கு..

எம்பிபிஎஸ், ஆர்த்தோவில் டிஐபி..

எலும்பியல் மற்றும் டிரா..

5 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அதுல் சர்மா
டாக்டர் அதுல் சர்மா..

எம்பிபிஎஸ், டிஎன்பி (மயக்க மருந்து..

கிரிட்டிகல் கேர்..

4 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அபிஷேக் சர்மா
டாக்டர். அபிஷேக் ஷ்..

MBBS, MD, DNB கார்டியோ..

இதயவியல்..

2 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர். அலோக் தீட்சித்
டாக்டர் அலோக் தீட்சித்..

MBBS, MS (பொது சு..

நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல்..

14 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அனிமேஷ் உபாத்யாய்
டாக்டர் அனிமேஷ் உபாத்..

எம்பிபிஎஸ், டிஎன்பி..

நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல்..

8 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் சமீர் குப்தா
டாக்டர் சமீர் குப்தா..

MBBS,MS,MCH..

பொது அறுவை சிகிச்சை, மடியில்..

11 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் அனுக்ரா துபே
டாக்டர் அனுக்ரா டப்..

எம்பிபிஎஸ், எம்டி..

உள் மருந்து..

9 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் நவ்தீப்
டாக்டர் நவ்தீப்..

MBBS,MS,MCH..

பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை..

11 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர்.சஞ்சய் பன்சால்
டாக்டர்.சஞ்சய் பன்சா..

MBBS,MD,DNB..

உள் மருந்து..

24 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

டாக்டர் சுனில் குப்தா
டாக்டர் சுனில் குப்தா..

எம்பிபிஎஸ், எம்எஸ்..

ENT..

2 வருட அனுபவம்

குவாலியர்-விகாஸ் நகர்

எங்கள் மருத்துவர்கள்

அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ராவின் சிறப்பு மையங்கள், இந்தியாவில் உள்ள அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ராவில் பிரத்தியேகமாக செய்யப்படும் சில தனித்துவமான மற்றும் அசாதாரணமான நடைமுறைகள் உட்பட, பரந்த அளவிலான அறுவை சிகிச்சை முறைகளை உள்ளடக்கியது.

எங்கள் நோயாளிகள் பேசுகிறார்கள்

எங்கள் நோயாளிகள் பேசுகிறார்கள்

எங்கள் வலைப்பதிவுகள்

எங்கள் வலைப்பதிவுகள்

மார்பக பெருக்குதல்
பொது

மார்பக பெருக்குதல்

ஒரு பெண்ணின் மார்பகங்களின் அளவை அதிகரிப்பது மற்றும் விளிம்பை மாற்றுவது

ஸ்கார் திருத்தம்
பொது

ஸ்கார் திருத்தம்

பார்வைத்திறனைக் குறைக்கும் சாத்தியத்தை நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா o

மார்பகப் பெருக்கம்
பொது

மார்பகப் பெருக்கம்

மார்பகப் பெருக்கம், இன் வித்தியாசமான விரிவாக்கத்தைக் குறிக்கிறது

அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ரா பற்றி

ஒரு சிறப்பு மருத்துவமனையாக, அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ரா ஒரு பெரிய மருத்துவமனையின் அனைத்து நன்மைகளுடன் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் தரமான சுகாதார சேவையை வழங்குகிறது, ஆனால் ஒரு நட்பு, அணுகக்கூடிய வசதி. இதுவே நம்மை தனித்துவமாக்குகிறது.

பெங்களூரு, சென்னை, டெல்லி, குருகிராம், குவாலியர், ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், கான்பூர், மும்பை, நொய்டா, பாட்னா மற்றும் புனே ஆகிய 17 நகரங்களில் 12 மையங்கள், சிறந்த மருத்துவ விளைவுகளுடன் 2,50,000+ வெற்றிகரமான அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் 2,300+ முன்னணி மருத்துவர்களுடன். , அப்பல்லோ ஸ்பெக்ட்ரா மருத்துவமனைகள் சுகாதார சேவைகளில் தொடர்ந்து புதிய தரங்களை அமைத்து வருகின்றன.

மேலும் படிக்க..
நிறைவு

உங்கள் நுழைவு முதல் வெளியேறும் வரை முழுமையான உதவி

வெட்டு

கட்டிங் எட்ஜ் தொழில்நுட்பம்

பாதுகாப்பு

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பராமரிப்பு

சிறப்பு

குறைந்தபட்ச ஆக்கிரமிப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்

மருத்துவர் பற்றி

எங்கள் நகரங்கள்

நியமனம்

நியமனம்

பயன்கள்

WhatsApp

நியமனம்புத்தக நியமனம்